menu
tytul: Projekt ochrony przeplatki maturnytytul: Jak hodować motyle? tytul: Krajowa strategia ochrony przelatki maturnytytul: Słynni lepidopterolodzytytul: Motyle a inwestycjetytul: Łęgi nad Odrątytul: Natura 2000 w lasach łęgowychtytul: Motyle a ocieplenie klimatu

Klasyfikacja przeplatki maturny

Systematyka zoologiczna

Systematyka zoologiczna, wraz ze swoja bogatą i mocno rozbudowaną strukturą, opiera się na gatunkach. Ma ona możliwie jak najdokładniej oddać pokrewieństwo filogenetyczne zwierząt. Pozwala także na łatwe ustawienie miejsca gatunku w systemie. Pomimo ogromnej liczby gatunków, gdzie samych owadów opisano ponad milion, jest możliwe, stosując hierarchiczny podział, osiągnięcie właściwego miejsca w systemie i zorientowanie się, jak wyglądają stosunki pokrewieństwa. Praca nad systemem naturalnym stwarza więc podstawy dla wielu innych kierunków badań naukowych. Bez systematyki nie istniałaby zoogeografia, a także ekologia byłaby nie do pomyślenia. Genetyka napotykałaby na problemy nie do przezwyciężenia, a w fizjologii nie można by uzyskiwać powtarzalnych wyników z powodu braku pewności, że doświadczenia dokonywane są na tym samym gatunku.

Taksonomia zwierząt

– dział systematyki organizmów obejmujący teorię i praktykę klasyfikowania organizmów zwierzęcych (zaliczanych do królestwa Animalia), zajmujący się techniką wyróżniania i opisywania taksonów zwierzęcych, a więc ich klasyfikacją, nazewnictwem i hierarchizacją. Taksonomia klasyfikuje zwierzęta żyjące współcześnie oraz wymarłe.

 

Klasyfikacja przeplatki maturny

 • Typ: Arthropoda [Stawonogi]
 • Gromada: Insecta [Owady]
 •   Rząd: Lepidoptera [Motyle]
 • Nadrodzina: Papilionoidea
 • Rodzina: Nymphalidae [Rusałkowate]
 • Podrodzina: Melitaeinae [Przeplatki]
 • Plemię: Melitaeini
 • Rodzaj: Euphydryas [Przeplatka]
                 = Eurodryas
 • Przeplatka maturna Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
oserwisie

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

info.php?dzial=2&kat=14&art=4

Dyrektywa siedliskowa - koło ratunkowe dla ginących motyli

Dyrektywa siedliskowa, nazywana także habitatową, jest jednym z najważniejszych dokumentów w systemie prawnym Unii Europejskiej regulującym kwestie (...)


imgstopka
link terra