menu
tytul: Restytucje i reintrodukcjetytul: Monitoringtytul: Najbliżsi krewni przeplatki maturny Euphydryas maturna (L.) w Polscetytul: Przeplatka auriniatytul: Jak obserwować motyletytul: Motyle leśnetytul: Edukacjatytul: Gatunki wskaźnikowe i osłonowe wśród motyli

Rośliny żywicielskie i nektarodajne przelatki maturny

Wiele gatunków owadów w czasie całego cyklu rozwojowego odżywia się odmiennym pokarmem w zależności od stadium rozwojowego.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu do przelatki maturny, której postacie młodociane (gąsienice) odżywiają się innymi gatunkami roślin niż postacie dorosłe (imago).

Stąd w odniesieniu do gąsienic wyróżnia się gatunki tzw. roślin żywicielskich oraz w odniesieniu do postaci doskonałych roślin nektarodajnych. Typową i z całą pewnością preferowaną rośliną żywicielską gąsienic przelatki maturny jest jesion wyniosły Fraxinus excelsior.
Wyjątkowo także kalina koralowa Viburnum opulus czy jesion wąskolistkowy Fraxinus angustifolia.

Preferowane są młode drzewa rosnące w półcieniu, właśnie takie są najczęściej wybierane przez samice do złożenia jaj jako miejsce przyszłego rozwoju gąsienic. Pokarm larw stanowi głównie miękisz rośliny macierzystej. Gąsienice zgryzają go ustawione w charakterystyczne szeregi. Po przezimowaniu, na przedwiośniu gąsienice żerują na roślinach takich jak przetacznik bluszczykowy Veronica hederifolia, babka lancetowata Plantago laceolata, babka zwyczajna Plantago major, kalina koralowa Viburnum opulus czy topola osika Populus tremula. W innych krajach niż Polska dodatkowo obserwowano je żerujące na takich roślinach jak: kozłek Valeriana sp., driakiew Scabiosa sp., wiciokrzew Lonicera sp., ligustr Ligustrum sp. czy pszaniec zwyczajny Melampyrum pratense.

Motyle (postacie dorosłe) odżywiają się głównie nektarem wielu różnych gatunków roślin zielnych i krzewów. Owady preferują przy tym kwiaty barwy białej lub różowej. Najchętniej odwiedzą kwiaty roślin z rodziny baldaszkowatych Apiaceae, ale także jeżyny Robus spp., derenia świdwę Cornus sanguinea, rdesta wężownika Polygonum bistorta, bzu czarnego Sambucus nigra.

oserwisie

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

info.php?dzial=2&kat=14&art=11

Najbliżsi krewni przeplatki maturny Euphydryas maturna (L.) w Polsce

Według różnych źródeł w granicach naszego kontynentu, biorąc pod uwagę przyjmowaną granicę Europy i Azji na Uralu (...)


Lasy łęgowe


Motyle a inwestycje


Łęgi nad Odrą


Natura 2000 w lasach łęgowych


imgstopka
link terra