menu
tytul: Lasy łęgowetytul: Restytucje i reintrodukcjetytul: Monitoringtytul: Najbliżsi krewni przeplatki maturny Euphydryas maturna (L.) w Polscetytul: Rośliny żywicielskie i nektarodajne przelatki maturnytytul: Jak obserwować motyletytul: Motyle leśnetytul: Edukacja

Przeplatka aurinia

Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)należy do najliczniejszej rodziny motyli dziennych jaką jest rodzina rusałkowatych Nymphalidae.

Gatunek objęty jest ścisłą ochroną gatunkową w Polsce (wymaga czynnej ochrony) i całej Unii Europejskiej. Został wpisany do załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej oraz do załącznika II Konwencji Berneńskiej. Jest gatunkiem silnie zagrożonym wyginięciem i w związku z powyższym figuruje na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce z kategorią EN, w Polskiej czerwonej księdze zwierząt ma status EN, na Czerwonej liście dla Karpat EN/VU (2003) (w Polsce CR/VU), zaś w Czerwonej księdze motyli dziennych Europy (1999) VU.

Przeplatka aurinia jest gatunkiem posiadającym jedno pokolenie w ciągu roku. Osobniki dorosłe spotykane są od trzeciej dekady maja do końca czerwca (czasem nawet połowy lipca). Samce pojawiają się nieco wcześniej niż samice (zjawisko protandrii). Z obserwacji wynika, że gatunek lata na niewielkie odległości i jest mało aktywny. Przeplatka aurinia jest gatunkiem terenów otwartych i półotwartych takich jak łąki i ekstensywnie użytkowane pastwiska. Źródła podają, że preferuje ona obszary o strukturze mozaikowej. Spotykana bywa także na skrajach lasów czy terenach bagiennych i torfowiskach. W Polsce gatunek ten związany jest głównie z siedliskiem przyrodniczym o kodzie 6410 zmiennowilgotne łąki trzylicowe, na których występuje roślina żywicielska gąsienic. W Polsce jest nią czarcikęs łąkowy Succisa pratensis. Postacie dorosłe pożywiają się nektarem roślin (preferowane są kwiaty barwy fioletowej i żółtej), takich jak złożone Asteracea (np. mniszek Taraxacumspp., jastrzębiec Hieraciumspp., chaber Centaureaspp., firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi, ostrożeń Cirsiumspp., oset Carduusspp.), jaskrowe Ranunculace (np. jaskier Ranunculus spp.), kapustowate Brassicaseae (np. rzeżucha łąkowaCardamine pratensis),różowate Rossaceae (np. pięciornik kurze ziele Potentilla erecta) i jasnotowate Labiatae (np. bukwica zwyczajna Stachys officinalis, dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans).

oserwisie

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

info.php?dzial=2&kat=14&art=14

Jak obserwować motyle

Obserwacja motyli jest zajęciem pełnym estetycznych doznań, ciekawym i inspirującym.W ogrodach i na polskich łąkach, najczęściej spotykanymi (...)


Monitoring


Co znaczy zachowanie we właściwym stanie ochrony gatunku Natura 2000 – na przykładzie przeplatki maturna


Restytucje i reintrodukcje


Barwy motyli


imgstopka
link terra